Portal Informeri.rs nudi svojim članovima niz marketinških funkcionalnosti u cilju poboljšanja vidljivosti Vašeg poslovanja kako na portalu tako i na globalnim internet pretraživačima.
Do sada u mreži 76466 preduzeća!

Dobrodošli na regionalni portal za pretragu proizvoda, usluga i preduzeća. Registrujte se i reklamirajte Vaše poslovanje!

Početna
Korisnički paketi na sajtu informeri.rs

Portal Informeri.rs nudi svojim registrovanim članovima usluge i marketinške funkcionalnosti, koje su usmerene ka poboljšanju vidljivosti Vašeg poslovanja kako na portalu tako i na globalnim internet pretraživačima.

Standardni paket omogućava unos neograničenog broja proizvoda i usluga iz Vaše ponude, kao i unos slika, kako na prezentaciji proizvoda i usluga, tako i na prezentaciji preduzeća. Pored nabrojanih funkcionalnosti, Srebreni i Zlatni paket garantuju prioritet prilikom prikazivanja Vašeg preduzeća, proizvoda i usluga u rezultatima pretrage i u samoj kategorizaciji, kao i objavljivanje reklamnih vesti na početnoj strani portala. Članovi sa Zlatnim paketom takođe dobijaju mogućnost objavljiavanja reklamnog banera na stranama relevantnih kategorija.

Ukoliko ste registrovan član, prijavite se za izbor paketa:

Ukoliko niste registrovani, postanite član već danas:

Pregled paketa
Usluge
Osnovni paket
Standardni paket
Srebrni paket
Zlatni paket
Multijezična prezentacija preduzeća
Neograničen broj proizvoda i usluga u potražnji
Neograničen broj proizvoda i usluga u ponudi
Neograničen broj dodatnih delatnosti
Neograničen broj slika preduzeća, proizvoda i usluga
Prioritetno prikazivanje preduzeća, proizvoda i usluga u ponudi i potražnji
Srebrni prioritet
Preduzeće +
3 proizvoda/usluge
Zlatni prioritet
Preduzeće +
9 proizvoda/usluga
Objavljivanje reklamnih vesti na početnoj strani portala
Direktan link na Vašu web stranu
Izvoz rezultata pretrage + štampanje na etiketama za poštanske koverte
Do 100 rezultata pretrage
Do 1000 rezultata pretrage
Reklamni baneri Vašeg preduzeća
Cene paketa:
Besplatno
6.000,00 RSD
godišnja pretplata
14.000,00 RSD
godišnja pretplata
21.000,00 RSD
godišnja pretplata